Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik
Privatlivspolitik / Cookiepolitik

Privatlivspolitik / Cookiepolitik

Privatlivspolitik / Cookiepolitik

Ejeroplysninger

18. januar 2023

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan One and Only koncernen indsamler og behandler dine personoplysninger, og giver information om dine rettigheder. One and Only koncernen har til formål at producere og udbyde teater-, musik- og filmforestillinger.

One and Only koncernen består af følgende selskaber og har samme ejerkreds:

 • The One And Only Company ApS, CVR-nr.: 27508715
 • One and Only Musical Teater ApS, CVR-nr.: 29916918
 • Only Musicals ApS, CVR-nr.: 35645667
 • Only Entertainment ApS, CVR-nr.: 41956348

Selskaberne har en fælles anvendelse af hjemmesiden oneandonlymusicalteater.dk, og anvender og/eller behandler data. Der er derfor mellem selskaberne indgået behørige aftaler om ansvarsfordelingen for databehandlingen. Det er aftalt, at Only Musicals ApS administrerer det fælles dataansvar, hvortil du kan rette enhver henvendelse, hvis du har spørgsmål til behandling mv. af dine personoplysninger:

Only Musicals ApS
Nyvej 17 B, 2. sal tv.
1851 Frederiksberg C, Denmark
CVR-nr.: 35645667
Telefon: +45 70 26 32 67
Mail: info@oneandonlymusicals.dk

Brug af personoplysninger

18. januar 2023

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse, konkurrence m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, mobilnummer, telefonnummer, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Derudover bruges personoplysningerne i forbindelse med konkurrence, undersøgelser og besvarelse af henvendelser.

Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer herunder markedsføring. Endelig bruges personoplysninger til at forbedre vores produkter og service.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger er følgende:

 • Når du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a.
 • Når behandlingen er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i, eksempelvis ved køb af billetter på vores hjemmeside, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b.
 • Når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler One and Only koncernen, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra c.
 • Når behandlingen er nødvendig for at forfølge en anden legitim interesse, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f. Den legitime interesse vil som nævnt ovenfor være forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, markedsføring mv.

Overførsel af personlige oplysninger

18. januar 2023

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tilknyttede selskaber i One And Only koncernen samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og dette vil altid ske i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandleraftaler med vores databehandlere.

Dine personlige oplysninger kan blive overført til disse samarbejdspartnere:

 • Billetlugen A/S / Eventim (Vores billetsystem)
 • Billetten A/S (eksternt billetsalg)
 • Facebook/Meta
 • Instagram/Meta
 • LinkedIn
 • Google Analytics / Google Adwords
 • ActiveCampaign
 • ZYKLUS
 • SleekNote
 • INMOBILE
 • Activitystream
 • Gorm Agency
 • Samarbejdspartnere, der i forbindelse med vores shows udbyder menuer, drinks, overnatning og parkering o. lign.
 • Præmiesponsorer – sponsorens detaljer vil være specificeret i den enkelte konkurrence

I de tilfælde, hvor personoplysninger bliver overført til virksomheder, der har hovedsæde i et tredjeland (uden for EU), sikres det, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende persondataregler, herunder Databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1, litra f. For så vidt angår følgende virksomheder, der har hovedkontor i USA, gælder det, at datacentrene ligger inden for EU:

Beskyttelse af personoplysninger

18. januar 2023

Personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Kontakt vedrørende personoplysninger

18. januar 2023

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos One and Only koncernen, skal du rette henvendelse på info@oneandonlymusicals.dk eller telefon +45 70 26 32 67. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Dette kan du læse mere om nedenfor under ’dine rettigheder’.

Dine rettigheder

18. januar 2023

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger og berigtigelse af urigtige oplysninger. Under visse betingelser har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden det sædvanlige tidspunkt for sletning af oplysninger. Derudover har du under visse betingelser ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I dette tilfælde må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Endvidere har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Endeligt har du i visse tilfælde ret til dataportabilitet – det vil sige modtagelse af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på dit samtykke, inden tilbagetrækningen heraf. Dette sker ved, at du kontakter os på mail eller telefon, hvorefter tilbagetrækningen har virkning fra dette tidspunkt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet. Du finder mere information og kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.

Cookies

18. januar 2023

Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise brugen af cookies på vores hjemmeside. Hvis du klikker ’Acceptér’ aktiveres cookies til at samle statistik i overensstemmelse med ovenstående formål. Hvis du klikker ’Afvis’ aktiveres ingen cookies.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger omkring, hvilke aktuelle cookies, der anvendes på vores website herunder hvor længe cookies gemmes på din enhed og formålet hermed, er du velkommen til at kontakte os på info@oneandonlymusicals.dk.